Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą przystąpić do KSeF dobrowolnie. Możliwość wystawiania faktury ustrukturyzowanej stała się jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i elektronicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. KSeF stanie się obowiązkowy od lipca 2024 roku.