Krajowy System e-Faktur (KSeF) to polski system umożliwiający wystawianie i udostępnianie faktur w ustrukturyzowanej postaci. Ustrukturyzowane faktury to pliki XML zgodne ze strukturą logiczną FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.