• Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT;
  • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT (obowiązkowa data przystąpienia to styczeń 2025 r.);
  • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP;