• krótszy czas na uzyskanie zwrotu VAT z 60 d0 45 dni;
  • brak obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentów. E-Faktury na serwerze Ministerstwa przechowywane będą przez 10 lat;
  • zniesiony zostanie obowiązek dostarczenia Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_FA dla transakcji zarejestrowanych po dacie przystąpienia do KSeF. Organ podatkowy będzie mógł jednak żądać JPK_FA dla dokumentów zarejestrowanych wcześniej;
  • uproszczony obieg dokumentów;